Gurindam Pancasila Karya Atik Sri Rahayu

SILA 1

Hidup bertawakal penuh keyakinan          

Hati tenang berkat berketuhanan

 

Berpegang pada agama dan kepercayaan

Langkah hdup menuju keniscayaan

 

Hormati selalu antarpemeluk agama                                                                                              

Kerukunan hidup terbina bersama

 

Sarana agama menyatu dalam arena                                                                                                

Keberagaman ibadah terlihat di sana

 

Walaupun saling berbeda semuanya                                                                                         

 Hormatilah agama dan kepercayaannya

 

Memaksakan agama dan kepercayaan                                                                                              

Banyaklah belajar nilai ketuhanan

 

Saling menghormati tiap perbedaan                                                                                                      

Rukun dan damai terhindar celaan

 

Bekerja sama janganlah dilupa                                                                                                          

Bersatu dalam kepaduan datang menyapa

 

SILA 4

Mengutamakan negara dan masyarakat

Itulah cerminan kita dalam bermufakat

 

Berani memaksakan kehendak

Alangkah tak elok dalam bertindak

 

Berkeputusan demi kepentingan bersama

Hendaklah bermusyawarah sesuai irama

 

Bermufakat dengan asas kekeluargaan

Suara bulat damai pun tanpa sangkaan

 

Menunaikan kewajiban dengan baik

Harkat martabat diri semakin naik

 

Tanggung jawab menjelma dalam diri

Petuah datang melimpah tanpa dicari

 

Berakal sehat bernurani luhur

Negeri makmur dan termashur

 

Junjung tinggi harkat martabat

Kebenaran berkeadilan pasti tertambat

 

SILA 5

Perbuatan luhur bukanlah warisan

Mustilah dijadikan pembiasaan                                                                                                     

 

Memenuhi kewajiban lebih utama                                                                                                                     

 Hak yang baik tentulah diterima

 

Membiasakan tangan di atas                                                                                                              

 Tak mengharap balas tentulah pantas

 

Mari belajar hidup sederhana                                                                                                                 

Masa depan cerah menanti di sana

 

Perbuatan baik jangan dirintang                                                                                                               

Eksistensi diri tidak ditentang

 

Memuji karya sesama teman                                                                                                            

Adalah tindakan bijak dan budiman

 

Marilah bersatu maju bersama                                                                                                     

Berkeadilan sosial demi sesama

 

Bekerja keras jangan ditunda                                                                                                             

Senang bahagia tertanam di dada

 

Maju  merata saling berbagi

Janganlah ada  jatuh merugi

***

ATIK SRI RAHAYU, lahir di Boyolali, 28 November 1970. Menyelesaikan Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Ind-onesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surakarta (UNS) pada tahun 1994 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Ind-onesia. Atik menyelesaikan studi pas-casarjana di Program Pascasarjana Uni-versitas Negeri Surabaya Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Ind-onesia tahun 2013. Hingga kini masih aktif mengajar di SMA Negeri 10 Sa-marinda. Selain itu, Atik juga tergabung dalam Jaring Penulis Kaltim (JPK) dan pernah bergabung dalam Borneo’s Women Community (BWC).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *